Psychologické dny 2011

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV a Českomoravská psychologická společnost Vás pozývajú na

29. Psychologické dni

„Cesty k múdrosti“
Venované životnému jubileu Prof. PhDr. Imricha Ruisela, DrSc.

Bratislava, 5. – 6. september 2011
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského


Další informace, přihláška aj. na adrese Slovenské psychologické společnosti

http://www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk/main.php?page=6-sk-Psychologicke_dniComments