Archiv 2010‎ > ‎

Zpravodajství

aneb střípky z konferenčního dění :-)
[nárazově zapisuje odspodu nahoru jk]

Sekce Trénování paměti

Michal Šafář: Sportovní psycholog v praxi - práce na hraně etických dilemat

Sekce Klinická psychologie

Zaznívají pozdravy a loučení ve foyeru. Někteří účastníci si ještě vyzvedávají potvrzení o účasti. Studenti pomáhají s úklidem, chceme po sobě zanechat prostory v pořádku. Poslední krabice do auta, děkujeme studentům za pomoc a technikům za jejich péči po celou dobu konference. 
Tak, snad zase napřesrok!
(13.30)

Ke slovu se dostávají přednášející na programu po kávové přestávce, v sálech již řady posluchačů prořídly, zůstávají ti, jež témata opravdu zajímají a o to je diskuse přínosnější a možná i více "na tělo."  Po poledni se konference chýlí ke konci. Ukončení v plénu zde není zvykem, program se uzavírá poslední diskusí v sekcích. (12.30)

Přednášky třetího dne bývají označovány "na chvostu" programu, prý o ně není zájem, všichni jen pospíchají domů. Není tomu tak. Program je sestavován tak, aby se každý den konaly sekce, které jsou pro svá témata vyhledávaná.  Stavíme tedy užší témata, jako je např. raný vývoj dětí vedle širších témat, jako zde byla školní a poradenská psychologie ve čtvrtek, stejně tak dnes běží téma trénování paměti vedle klinické psychologie. Velmi zajímavou částí je dnes Studentská sekce, kde mladí kolegové představují výsledky své práce, už  revidované vyučujícími na katedrách. (9.50)

Výběr fotografií z druhého dne konference

1. cena za nejlepší poster

Velký psychologický slovník, autoři a nakladatel

zástupci rady ČMPS a HV SPS zahajují společenský večer

členové kapely Frgál

Dagmar Trávníková: Žonglování a jeho vliv na rozvoj pozornosti 

Jarmila Koluchová: Cesty raného vývoje v minulosti zůstávají živé i v přítomnosti - II.

Ke slovu se dostává studentská porota ve složení Dominika Večerková, Veronika Tluštíková, Lukáš Vonostránský. Vyhlašují 2. ročník Studentské ceny ČASP - vybrali tři nejlepší postery - 3. a 2. cena putuje na Slovensko - oceněny jsou autorky Eva Smiková a Mária Balážová s kolegyněmi, 1. cenu dostává Klára Bendová, doktorandka z katedry psychologie FF UP se svými spoluautory. (23.50)

Program v sekcích končí a účastníci, kteří se rozhodli strávit alespoň část večera společně v konviktu, opustili prostory fakulty a vydali se do historického centra hanácké metropole. V atriu Uměleckého centra Univerzity Palackého je již připravena kapela Frgál (www.frgal.cz/) ve slušivých krojích, prsty hudebníků nedočkavě přebíhají po strunách a cimbál spolu s houslemi se rozezpívává do strmých výšek, dovolujíc kontrabasu, aby tóny barevně prohluboval. Po občerstvení těla přichází potrava pro ducha - nový Velký psychologický slovník s autory - Pavlem a Helenou Hartlovými za účasti ředitele Portálu Jaroslava Kuchaře a jeho kolegů, Zdeňka Jančaříka a Jitky Pourové.  Počet hesel ve slovníku se přiblížil k dvaceti tisícům, biografická hesla se rozrostla na více než dva tisíce sto, píše prof. Hoskovec ve své recenzi dostupné na webu Portálu. Objem publikace je tedy úctyhodný a neměla by chybět v žádné psychologické knihovně. (23.50)

Odpolední program je také bohatý. Pokračují sekce z dopoledne - Cesty raného vývoje dětí a Psychodiagnostika, stejně tak Školníporadenská psychologie a Sociální psychologie a v pozdějším odpoledni se otevírá sekce Vývojová a rodinná psychologieKvalita života ve stáříInterkulturní otázky. V 17. hod. začíná workshop zaměřený na recenzování testů, jako model byl zvolen WISC III. V 17.30 přicházejí ke svým posterům kolegové, kteří je prezentují v druhé posterové sekci, kromě autorů vidíme také studentskou hodnotící komisi, jež je postavena před obtížný úkol, a sice vybrat tři nejlepší postery         z obou sekcí. (17.45)

Chvilku po 11. hodině je zahajován sněm ČMPS. Po zprávě o činnosti a hospodaření se přikročilo k volbám nové rady. Jsou nominováni další kandidáti krom těch, co jsou již na kandidátce uvedeni - ing. Mgr. Pavel Michálek z katedry psychologie PEF ČZU, prof. PhDr. Karel Paulík z katedry psychologie a sociální práce FF OU a PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. z Psychologického ústavu AV ČR. Všichni kandidáti se krátce představili a uvedli, na co by se při práci v radě chtěli zaměřit. V mezidobí sčítání hlasů přítomní diskutují o podobě stávajícího a budoucího Etického kodexu ČMPS. Diskuse je živá, místy až bouřlivá... Po sečtení hlasů na volebních lístcích se ukazuje, že na 9. místě se ocitají dva kolegové se stejným počtem - Pavel Michálek a Zbyněk Galvas. Po delší diskusi, v níž zazní možnost rozšířit počet členů rady z 9 na 11, vyjádření obou kolegů k situaci a další úvahy a komentáře, rozhoduje sněm ČMPS, že pro další volební období zůstává 9 členů rady, a to tito: Jaroslav Šturma, Irena Sobotková, Blanka Šestáková, Daniel Heller, Zuzana Masopustová, Alena Slezáčková, Věra Podhorná, Iva Holubcová a Zbyněk Galvas. (14.50)

Ve čtvrtek 9.9. je nabídka odborného programu značně široká, nahlédnout můžete v sekci Program, k žádným zásadnějším změnám zatím nedošlo. Moderátorům se až na výjimky daří dodržovat časy. V rotundě je více chladno, než je milé - bylo nám však sděleno, že teplota v sále je řízena automatem a že ji správce objektu nemůže ovlivnit. "Vót těchnika", tak praví rčení na východ od slovenských hranic. (10.45)


Výběr fotografií z prvního dne konference
 
zahájení 28. Psychologických dní

 Josef Švancara: Psychologické zkoumání běhu života - přístupy, teorie, modely, metody, aplikace
 
Panel Hranice popularizace psychologie
 
Panel proběhl za účasti všech avizovaných kolegů, pozván byl k účasti také dr. Štefan Matula, který se podělil o zkušenosti ze slovenské scény. Diskuse byla opravdu živá, mikrofon koloval od jednoho k druhému a zazněly podnětné návrhy k tématu i komentáře a vyjádření mimo téma panelu. Je dobře, že tento panel proběhl a že řečené zaznělo. Kdo z účastníků konference jej vynechal, přišel o mnohé. (18.15)
 
Proběhla prezentace posterů v 1. posterové sekci, většina posterů už na panelech visí a zájemci si je mohou prostudovat během celého konání konference. (15.50)
 
Těšíme se, že uvítáme mezi sebou další kolegy v panelu zaměřeném na téma hranic popularizace psychologie, který bude moderovat dr. Hana Junová. (16.50)

Příspěvek dr. Slezáčkové o pozitivní psychologii byl přednesen nejen s akcentem na pozitivní stránky života, ale zejména představil směr v psychologii v zahraničí známější a u nás nesměle ale přece prošlapávající cestu. Krom jiného zmínila "epitaf", jenž by si člověk mohl zformulovat sám pro sebe, uvažujíc, jak prožil svůj život a v čem by na něj mohlo být vzpomínáno. Tři písmena "www" lze vyložit i takto: "What went well?" (15.40)
 
Referát prof. Švancary krom řady zajímavých otázek zmínil význam času na cestě životem, dnešní doba se vyznačuje stále kratšími časovými limity, šťastní lidé se liší od méně šťastných vědomím času a vnímáním vlastního mikrokosmu tady a teď, kdo má výhled dopředu, nežije ze dne na den, ten dovoluje vlastnímu já určitou expanzi. Nově rýsujícím se oborem je psychologie celoživotního vývoje, zkoumající zejména pozitivní vývoj mládí člověka, beroucí si na pomoc poznatky kognitivních věd, ověřené programy intervence a dalších. (14.30)

Dr. Galvas ve své reflexi k hlavnímu tématu letošních Psychologických dní představil pojem cesta z hlediska psychologického i teologického, zmínil řadu souvisejících otázek s během života a k závěru ocenil psychologii jako multidisciplinární obor vstupující do spolupráce s dalšími disciplínami, obor, který se nenechává vlákat do tenat nevědeckých přístupů. (13.45)

V tuto chvíli začalo zahájení konference, úvodní slovo pronesl dr. Šturma a doc. Řehan.
Ještě stále se registrují další účastníci, sál se plní a jsou očekávány s napětím úvodní přednášky dr. Galvase a prof. Švancary, po přestávce dr. Slezáčkové. (12.45)


Comments