Archiv 2010‎ > ‎

Termíny


Přihlášení příspěvku:  nejpozději do 5. června 2010 
Oznámení o přijetí příspěvku bude rozesláno do 16. června.

Přihláška k registraci a ubytování:  do 30. června 2010
Po tomto termínu negarantujeme zajištění ubytování.

Zaplacení konferenčního poplatku:  do 31. července 2010, pak již pouze na místě (100 Kč navýšení, s výjimkou kolegů ze Slovenska)

Potvrzení registrace obdrží zaregistrovaní účastníci do 30. srpna 2010.

Odevzdání příspěvku do sborníku: do 10. září 2010

Příspěvky prosíme poslat e-mailem na adresu cmps@ecn.cz (subject Jméno autora), 
nejpozději u registrace pak odevzdat 
jeden vytištěný exemplář