Archiv 2010‎ > ‎

Studentská cena ČASPČeská asociace studentů psychologie připravila druhý ročník „Studentské ceny ČASP“ (dále SC ČASP) v rámci 
Psychologických dnů 2010. 

Výherci:

1. místo: Klára Bendová, Zdeněk Vtípil, Jaroslava Kubátová - Rozvojové kurzy z hlediska utváření a rozvoje interpersonálních vztahů
2. místo: Mária Balážová, Monika Gregussová, Jarmila Tomková - Kyberšikanovanie - nový fenomén v správaní dětí a adolescentov
3. místo: Eva Smiková - Stratégie a postupy zvládania agresívneho správania u detí

Všem oceněným gratulujeme!


Cena bude udělena třem nejlepším příspěvkům prezentovaných v posterové sekci. Porota složená ze studentů psychologie - členů ČASP - bude hodnotit  jednotlivé příspěvky a vyhlásí tři nejlepší postery. 
Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 9. září na společenském večeru.

Cenami přispěly firma Hogrefe Testcentrum, Česká asociace studentů psychologie a ČMPS.


Hodnotící kritéria
Porota bude hodnotit a bodovat příspěvky podle 4 hlavních kritérií, které vždy obsahují specifická podkritéria. Výsledné body budou sečteny a výsledky určí pořadí. 

1. Formální zpracování
2. Obsahová náplň 
3. Grafické zpracování 
4. Celkový dojem 

Studentská porota ve složení: Dominika Večerková, Veronika Tluštíková, Lukáš Vonostránský.