Archiv 2010‎ > ‎

Pro autory


1. Ústní prezentace
Čas určený pro ústní prezentaci je 15 minut, diskuse následuje po bloku 3-4 referátů.

Pro přednášky v plénu je vyhrazeno 30 minut včetně diskuse. Ve Studentské sekci mají přednášející 15 min, diskuse následuje po každém referátu.


2. Postery
Časy posterových sekcí jsou uvedené v programu. Očekáváme od prezentujících autorů, že budou přítomni             u svých posterů ve své sekci po dobu uvedených 30 minut. Příspěvky nepřítomných autorů (týká se i ústní prezentace) nebudou zařazené do sborníku.
Prostor pro poster je 90x100 cm.

Postery prosíme vyvěsit co nejdříve, visí na panelech po celou dobu konference.

Prosíme autory, aby je sundali v pátek 10.9. do 12. h.3. Sborník
Odevzdané plné texty prezentovaných příspěvků budou publikovány ve sborníku. 
Uzávěrka pro sborník: 10
. 9. 2010 
(u registrace)

Příspěvky prosíme poslat 
e-mailem na adresu cmps@ecn.cz (subject Jméno autora), 
nejpozději u registrace pak odevzdat 
jeden vytištěný exemplář

Maximální rozsah příspěvku do sborníku je 15 stran (včetně abstraktu, tabulek, grafů, seznamu literatury a jiných příloh). Text musí být psaný typem Times New Roman následující formou:

1) Název – tučně, velikost písma 14
2) Autor – velikost písma 12 
3) Pod jménem uvést název pracoviště, město, email 
(na samostatném řádku)
4) Text příspěvku – velikost písma 12, řádkování jednoduché
5) Formát stránky: okraje horní a dolní 3 cm, levý a pravý 2 cm

Seznam použité literatury prosíme upravit v souladu s pokyny časopisu E-psychologie (http://www.e-psycholog.eu/ext/pokyny-e-casopis.pdf) - viz oddíl Práce s literaturou. Každá jednotlivá citace končí tečkou. Citace zdrojů z webových stránek musí nutně obsahovat datum, kdy byly navštíveny. Seznam nechť obsahuje jen publikace, na něž je odkazováno v textu. Prosíme nečíslovat. 


4. Fotogalerie 
Rádi bychom opět zařadili jako součást sborníku fotogalerii z konference, užší výběr na internetu. Pokud nesouhlasíte s uveřejněním své fotografie z přednášky, prosíme napište nám, Vaše přání budeme respektovat.