Archiv 2008‎ > ‎

Studentská cena ČASP

Ve dnech 4.- 6. září 2008 se v rámci Psychologických dnů uskuteční první ročník „Studentské ceny ČASP“ (dále SC ČASP). 

Tato cena bude udělena třem nejlepším příspěvkům prezentovaných v posterové sekci. Porota složená ze studentů psychologie olomoucké katedry bude hodnotit a bodovat podle přesně daných kritérií jednotlivé příspěvky a vyhlásí tři nejlepší příspěvky. Slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 5. září na společenském večeru. Vyhlášené příspěvky budou odměněny. 

Hodnotící kritéria

Porota bude hodnotit a bodovat příspěvky podle 4 hlavních kritérií, které vždy obsahují specifická podkritéria. Výsledné body budou sečteny a výsledky určí pořadí. 
  1. Formální zpracování
  2. Obsahová náplň 
  3. Grafické zpracování 
  4. Celkový dojem 

Studentská porota

Ve složení: Jana Bartošová, Klára Bendová, Ivo Hrdina.

Výsledky

Farkašová Eva, Gregussová Monika, Kundrátová Bronislava: Intervenčný program pre rómske deti na rozvoj komunikačných a iných sociálnych zručností - 1. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster

Šmídová Lenka: Vztah mezi diurnální preferencí, osobnostními faktory a vybranými faktory životního stylu - 2. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster

Veseličová Simona: Verbálna komunikácia medzi žiakom a učiteľom: situačné verzus osobnostné faktory - 3. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster