Archiv 2016‎ > ‎

Program

PROGRAMRámcový program:


Středa 7. 9. 2016
  9.30 Registrace, Pedag. fakulta UP
13.00 Zahájení v plénu
13.15 Přednášky v plénu (2)
14.45 - 15.15 Přestávka na kávu
15.15 - 15.45 Přednáška v plénu
16.00 Panel Etické komise ČMPS
17.30 Posterová sekce
18.40 - 19.30 Uvítací recepceČtvrtek 8. 9. 2016
  9.00 Přednášky v sekcích
10.40 - 11.00 Přestávka na kávu
11.00 - 12.45 Sněm ČMPS
12.45 - 14.00 Oběd 
14.00 - 17.30 Paralelní sekce
14.00 - 15.15 Diskusní panel
14.00 - 17.00 Setkání PS pro NRP 
15.20 - 15.40 Přestávka na kávu
19.00 Společenský večer, Archa

Pátek, 9. 9. 2016
  9.00 - 12.20 Přednášky v sekcích
10.20 - 10.40 Přestávka na kávu
12.30 Ukončení konference
 


Zahájení
Středa 7. 9. 2016, 13.00 hod., auditorium

PhDr. Daniel Heller, doc. PhDr. Irena Plevová, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
a doc. PhDr. Ivan Sarmány-Schulller

Přednášky v plénu
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.: Pečují čeští optimisté o své zdraví aktivněji?
Prof. PhDr. Pavel Říčan: Co dělá psychologie s psychologem?
PhDr. Martin Loučka, Ph.D.: Konečná hranice: možnosti psychologie v kontextu paliativní péče


Posterová sekce - prezentace autorů (5 min) 
středa 7.9., 17.30-18.45, foyer 2. patro 

1. Mária Balážová, Ivan Belica, Jolana Laznibatová, Ľubomír PáleníkZapamätané rodičovské správanie, stratégie zvládania a životná spokojnosť u intelektovo nadaných det

2. Jiří Dan: Usnesení o pedologických zvrácenostech opět v mediálním prostoru 
3. Ester Gawlasová, Markéta Kucserová, Klára Čikasová, Petra Čechová, Marek Malůš: Terapie tmou jako specifická varianta omezené zevní stimulace a její vliv na úroveňsyndromu vyhoření 
4. Jakub Jelínek, Lucie Chadimová, Kristýna Ivanková: Škála adaptivních schopností u dětí – přehled pilotních studií  
5. Alena Kopányiová, Eva Smiková, Štefan Matula: KomposyT – Digitálny priestor komplexného poradenského systému
6. Dagmar Kopčanová: Striedavá osobná starostlivosť rodičov o dieťa:  prínos, či záťaž?
7. Ivana Křížová: Zkušenosti s léčbou závislostí z pavilonu následné péče
8. Lucie Křeménková, Irena Plevová: Současná migrační krize a migranti očima občanů ČR
9. Pavel Michálek, Luděk Kolman: Zkušenosti s používáním Suchdolských dotazníků
10. Marek Páral: Další možnosti testu sémantického výběru - autor se omluvil

11. Michala Pugnerová, Martina Fasnerová: Problematika grafomotorického projevu u žáků základní školy 
12. Kateřina Purová, Marie Marečková: Zvládání nemoci u onkologických pacientů a jejich intimních partnerů
13. Pavel Rusko: Neuroviscerálny integračný model - nový pohľad na psycho-somatické vzťahy
14. Matěj Seifert, Kristýna Ivanková, Jakub Jelínek, Lucie Chadimová: Metody posuzování kulturní přiměřenosti testů  
15. Eva Stranovská, Stanislava Stančeková: Afektívne faktory a osvojovanie si cudzieho jazyka
16. Etická komise ČMPS 2014-2016 Reflexe hranic psychologie I.
čtvrtek 8. 9.,9.00-10.40, sál N2 

1. Jitka Taušová, Michael Bender, Fons Van de Vijver: Které osobnostní rysy ovlivňují postoje ke kultuře hostitelské země či země původu a jaké to má důsledky pro psychickou adaptaci na život v cizí zemi?
2. Pavel Moravec: Postoje studentů psychologie vůči křesťanství
3. Imrich Ruisel: Umožňuje Ortegova hypotéza vedecký progres? 
4. Vít Gabrhel, Hynek Cígler, Stanislav Ježek, Jaroslav Gottfried a kol.: Replikovatelnost českého psychologického výzkumu
5. Mária Gablíková: Sledujeme tvár človeka pri sledovaní reklamy. Výhody a výzvy softvérovej detekcie emócií 


Pozitivní psychologie a psychologie zdraví
čtvrtek 8. 9., 9.00-10.00auditorium 
  
1. Alena Slezáčková, Alena Pučelíková: Duševní zdraví ve vztahu ke zdraví podporujícímu chování a sociální opoře
2. Radomír Masaryk, Ivana Hudecová, Mária Túnyiová: Dobrou náladou k sexu, či sexom k lepšej nálade: dotazník MSQ-R na slovenskej vzorke
3
Jana Kordačová: Schémy a regulácia emócií v kontexte psychického zdravia

Psychologie sportu
čtvrtek 8.9., 9.00-10.40 hod., učebna P4

1. Pavel Vozka, Michal Šafář: Strategie zvládání stresu v běhu na lyžích
2. Michal Šafář: Rodiče, děti a vrcholový sport – Skutečně chcete mít doma šampióna?

3Dana Štěrbová, Jana Harvanová: Hranice vztahu trenér – svěřenec: případová studie
4. Veronika Kavková: Možnosti využití floatingu ve sportu

5. Marie Blahutková: Podíl rizikových faktorů na sportovním výkonu u vrcholových sportovců v klasickém tanci

Geropsychologie
čtvrtek 8.9., 9.00-10.40, sál N3

1. Kateřina Bukačová, Tomáš Nikolai: Předstírání poruchy paměti zjišťované pomocí paměťových testů
2. Hana Marková, Tomáš Nikolai, Hana Štěpánková, Miloslav Kopeček, Ross Andel, Jakub Hort, Martin Vyhnálek: Specificita subjektivních kognitivních stížností v populaci kognitivně normálních seniorů: NANOK studie
3. 
Alice Pulkrabková: Huntingtonova nemoc s pozdním začátkem 
4. Karolína Horáková: Stárnutí v kontextu psychologie práce a organizace 
5. Naděžda Špatenková, Ivana Olecká: LGBT senioři – neviditelná menšina

Možnosti a hranice psychologie v medicínských oborech – diskusní panel
čtvrtek 8.9., 14.00 -15.15 hod., sál N2
Moderuje  Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Reflexe hranic psychologie II.
čtvrtek 8.9.,15.40-17.20, sál N2

1. Soňa Krnáčová, Ivan Sarmány-Schuller: Chronotyp a adaptačná schopnosť fázového posunu v čase prechodu letného a zimného času

2. Zdeněk Mlčák, Daniel Cabák, Klára Nečekalová: Preferované charakteristiky psychologů  
3. Hana Simonová: Nové rodinné konstelace 
4
Bronislava Strnádelová: Postoje k striedavej starostlivosti o dieťa po rozvode 

5. Jiří Dan: Možnosti a meze aplikované psychologie: aktuální vnější i vnitřní rizika vývoje

Raný vývoj dítěte a jeho rodiče
čtvrtek 8.9., 14.00-16.20, auditorium

1. Kristína Kicková, Petra Daňsová: Temperament dítěte a jeho souvislosti s vybranými charakteristikami na straně matky 

2. Daniela Sobotková: Emoční dostupnost (Emotional availability): důležitý konstrukt pro porozumění a hodnocení vztahu matka-dítě
3. Veronika Hanáčková: Možnosti zkoumání teorie mysli u dětí v raném věku 
4. Filip Smolík, Veronika Bláhová, Anna Chromá: Osobní zájmena v raném dětství: signál vývoje individuality nebo jazykových znalostí?
5. Lenka Kružíková: Vliv hlasu při muzikoterapeutické intervenci u vybraných klientů 
6. Jan Michalík, Petra Tomalová: Specifická forma podpory rodičů dětí od okamžiku sdělení závažné zdravotní diagnózy dítěte

Otevřené setkání členů Pracovní skupiny pro náhradní rodinnou péči při ČMPS
čtvrtek 8. 9. 2016, 14.00 – 17.00, 
uč. P4, přízemí 
  
Výuka psychologie
čtvrtek 8.9., 14.00-16.20, sál N3

1. Alena Nohavová: Výuka psychologie směřující k psychologické gramotnosti
2. Miroslav Charvát, Lucie Viktorová: Možnosti a hranice praktické výuky psychologie na VŠ 
3. Lucie Viktorová: Hodnocení bakalářského studia Psychologie na FF UP z pohledu jeho absolventů 
4. Josef Lukas, Kateřina Bartošová, Jan Mareš: Reflektivní semináře k výukovým praxím studentů učitelství a návaznosti na výuku psychologických kurzů v pregraduální přípravě
5. Tereza Škubalová, Táňa Fikarová: Možnosti využití metafor ve vzdělávání
6. Ivana Fabianová: Psychologické portrétování

 
Klinická psychologie
pátek, 9. 9., 9.00-11.40, sál N2  

1. Markéta Holubová: Diagnostika a terapie u hydrocefalu
2. Jaroslav Chýle, Rudolf Černý: Program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)
s pacienty s chronickou bolestí – pilotní projekt ve Fakultní nemocnici v Motole

3. Ondřej Bezdíček, Zdeněk Šulc, Tomáš Nikolai, Hana Štěpánková, Miloslav Kopeček, Robert Jech, Evžen Růžička: Rapidní skórování a normativní kalkulačka pro mírnou kognitivní poruchu u Parkinsonovy nemoci

4. Adéla Fendrych Mazancová, Ondřej Bezdíček, Tomáš Nikolai, Robert Jech, Evžen Růžička: Škála frontálního chování: validita u mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci a česká normativní studie
5. Jan Šmahaj, Panajotis Cakirpaloglu, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Martin Zielina: 
Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika 

6Běla Hátlová, Tereza Louková, Iva Wedlichová, Martin Dlabal, Marit Sörensen, Marte Bentzen, Anders Falhorlm: Motivace k pohybové aktivitě u psychiatrických pacientů
7. Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, Tomáš Žilinčík: Efektivita kognitivního tréninku prostřednictvím internetu

Psychodiagnostika
pátek 9.9., 9.00-12.20, auditorium
  
Radim Badošek: Hraniční psychologické metody 

Hynek Cígler: Recenzní proces testů jako prostředek ke zkvalitnění české psychologické diagnostiky  
Lucie Chadimová, Jakub Jelínek: Škála adaptivních schopností u dětí – vývoj posuzovacích škál
Magdaléna Jačalová: Barnumský efekt a sebaprezentačné skreslenie v teste Lüscherova klinická diagnostika
Stanislav Ježek, Jaroslav Gottfried: Jakými empirickými studiemi jsou podpořeny běžně užívané tuzemské diagnostické metody? Předběžná sonda. 
Luděk Kolman, Pavel Michálek: Validace Suchdolských dotazníků
Lenka Krejčová, Marek Vranka: Dynamické vyšetření jako nová možnost 
v psychodiagnostice
 

Tomáš Nikolai, Hana Štěpánková, Zdeněk Šulc, Martin Vyhnálek, Miloslav Kopeček, Jakub Hort, Ondřej Bezdíček: Česká verze neuropsychologické kognitivní baterie Uniform Data Set pro diagnostiku kognitivního deficitu u Alzheimerovy nemoci 
Katarína Šafárová, Tomáš Urbánek: Validita projektivních metod: Kresba začarovaného zvířete, Kresba stromu, Kvaziexperiment

Citová vazba: výzkum a praxe v ČR 
pátek 9. 9., 9.00-11.00, učebna P4 

1. Lenka Lacinová, Tomo Umemura, Eliška Horská, Lenka Pivodová:
Všichni moji blízcí: Koncept hierarchie citové vazby 
2. Eliška Horská, Lenka Pivodová, Tomo Umemura, Lenka Lacinová: 
Všichni moji blízcí: Hierarchie citové vazby a emoce v adolescenci - pilotní studie 

3. Alena Javůrková, Lenka Sehnalová, Tereza Rothbauerová, Jaroslava Raudenská: Kvalita života a citová vazba u pacientů s chronickým onemocněním 
4. Jaroslava Raudenská, Jiří Kozák, Dana Vondráčková, Alena Javůrková: Strach z bolesti a citová vazba u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí 
5. Mária Kuchtová: Vzťah medzi trianguláciou a náboženským hľadaním v štádiu vynárajúcej sa dospelosti
6. Kristýna Bušková: Současná identita dětských přeživších stalinistické násilí v 50. letech: trauma a vztah k většinové společnosti 

[11.45 - 12.30 hod. Setkání pracovní skupiny pro výzkum citové vazby] 


Psychologie ve školství
pátek, 9.9., 9.00-11.40, sál N3 


1. Martina Baránková: Transformačné líderstvo a emocionálna inteligencia u adolescentov
    v kontexte rolových rozdielov
2. Jana Koróniová: Vzťah črtovej emocionálnej inteligencie a tvorivosti 
3. Eva Farkašová: Inklúzia - integrácia - oddelené vzdelávanie
4. Ludmila Filipová: Vliv IQ 69 na duševní zdraví psychologa PPP
5. Vendula Šukalová: Možnosti a meze edukace žáka s lehkým mentálním postižením 
6. Jan Krása, Martin Švanda: Role pohádky v kognitivním vývoji
7. Karolína Voldřichová: Interpretace poezie ve školní výuce
 
Comments