Archiv 2016‎ > ‎

Pro autory

Pro autory

Informace pro autory konferenčních příspěvků 
Všechny příspěvky musí být původní, jejich obsah se nesmí shodovat s příspěvky přednesenými na jiných odborných akcích a jinak publikovanými.

Pravidlo aktivní účasti:
Každý autor může prezentovat osobně nanejvýš 1 příspěvek v přednáškové sekci a 1 příspěvek v posterové sekci. V případě více autorů jednoho příspěvku je za prezentujícího autora považován ten, kdo příspěvek zaregistroval (pokud není uvedeno jinak).

1. Přednášky
Čas určený pro přednášku je 15 minut, na diskusi je vyhrazeno 5 minut. Pro přednášky v plénu je vyhrazeno 30 minut včetně diskuse.


2. Postery
Čas posterové sekce je uveden v programu. Autoři prezentují své postery osobně v čase okolo 5 minut. 
Rozměry panelu pro poster jsou: 2 m výška x 1 m šířka.
Postery je žádoucí vyvěsit co nejdříve, visí na panelech po celou dobu konference. Prosíme autory, aby je sundali v pátek 9. 9. mezi 10. a 11. hodinou.


POŽADAVKY NA ABSTRAKTY
  
Abstrakt příspěvku přihlašujte v českém / slovenském jazyce s těmito náležitostmi:

Rozsah abstraktu: minimálně 1000 znaků, maximálně 1600 znaků (včetně mezer).

Níže uvedená struktura abstraktu je povinná.

A. Příspěvek typu výzkumné studie: 
1. Teoretická východiska
2. Cíle výzkumu
3. Výzkumný soubor
4. Metody
5. Hlavní zjištění

B. Příspěvek typu přehledové studie: 
1. Hlavní teoretická východiska
2. Smysl,zaměření a cíl studie 

C. Příspěvek typu metodické studie:
1. Konkrétní metody/metodiky/postupy, kterých se příspěvek týká
2. Zkušenosti s nimi
3. Jejich hodnocení

D. Příspěvek z praxe: 
1. Východiska
2. Cíl příspěvku
3. Zkušenosti autorů
4. Předpokládaný přínos příspěvku

Klíčová slova: vždy 3 
Comments