Archiv 2016

Pozvánka

Českomoravská psychologická společnost,
Katedra psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP v Olomouci,
Katedra psychologie Filozofické fakulty UP v Olomouci, 
Slovenská psychologická společnost

zvou na

34. Psychologické dny na téma:


Možnosti a hranice psychologie
Problematika možností na jedné straně a hranic na druhé straně se promítá do každodenního života člověka, sociálních skupin a celé společnosti. Dotýká se každého z nás. 
Jde o hranice psychologie jako vědy vymezující se proti neověřitelným spekulacím, o mapování hranic nejrůznějších psychologických jevů a v nejširším slova smyslu o hranice etické. 
Samozřejmě jde také o hranice v původním slova smyslu, o hranice geografické, s nimiž se pojí aktuální problémy migrační vlny. Respektování hranic souvisí s poznáním a s využíváním konkrétních možností, což je pracný a dlouhodobý proces plný objevů i připomínání starých mouder. 
Věříme, že mnohé další aspekty psychologického pohledu na možnosti a hranice nám pomůžete ve svých příspěvcích najít a osvětlit. Připravované Psychologické dny 2016 jsou výzvou pro všechny, kterým naznačený okruh témat není lhostejný. Těšíme se na Vaše odborné příspěvky a aktivní účast v Olomouci.
(Dana Marková, Zbyněk Galvas, Irena Sobotková)
Podřízené stránky (3): Pro autory Program Registrace
Comments