Archiv 2014‎ > ‎

Program

PROGRAM

Struktura programu ke stažení ZDE.


Čtvrtek 11. 9. 2014 (auditorium)

10.30–11.30 Sněm Unie psychologických asociací ČR (sál N2)

10.00 Registrace Psychologické dny 2014
12.30 Zahájení v plénu: J. Šturma, M. Šucha, I. Sarmány-Schuller [* označuje zaslaný příspěvek do sborníku]
 
Přednášky v plénu
*12.45 Zdeněk Vojtíšek: Otázka svobodné vůle stoupenců nových náboženství. 

Od koncepce vymývání mozku ke koncepci charismatizace
13.15 
Martina Klicperová: Politická psychologie a psychologie demokracie
13.45 Kávová přestávka
14.15 
14.45 Zdeněk Kalvach: Gerontologie a psychologie proti hrozbám dlouhověké společnosti

15.00 Panel Etické komise ČMPS

 
16.30 – 18.15 Posterová sekce  (1. patro, foyer)

18.20  Uvítací recepce (přízemí, foyer) 


Pátek 12. 9. 2014  (auditorium)
Plenární přednášky
*9.00 – 9.30 Imrich Ruisel: Kognitivne skreslenia a sloboda myslenia
9.30 – 9.45 Alena Plháková: EuroPsy v ČR 
9.45 Přestávka
10.00 – 11.30 Sněm ČMPS

Oběd

12.45 Paralelní sekce (referát 20 min vč. diskuse)

Psychologie rodiny a partnerských vztahů (pátek 12. 9. 2014, 12.45  14.45, sál N 2)
Olga Trampotová, Lenka Lacinová: Vtahování dětí do rodičovských konfliktů: porovnání a kritické zhodnocení současných teorií 
Lenka Pivodová: Fenomén spousifikace: Co se stane, když dítě přebírá zodpovědnost za chybějícího rodiče?
Lenka Lacinová: With or without you: Předchozí partnerské vztahy ve vynořující se dospělosti
Marta Popelková, Mária Ševcová: Vzťahové schémy rodiny a sociálna kompetencia u adolescentov
*Eva Virostková-Nábělková: Láska a/alebo sloboda? Autonómia v partnerskom vzťahu
*Dana Štěrbová: Sexualita v rodinách dětí s mentálním postižením a poruchou autistického spektra

Psychodiagnostika (pátek 12. 9. 2014, 12.45  14.25, auditorium)
Lenka Šrámková, Panajotis Cakirpaloglu: Fyzické sebepojetí a spokojenost s vlastní postavou
Yvona Mazehóová, Iva Stuchlíková: Úzkostnost budoucích učitelů v sebepopisných a projektivních datech
Tomáš Urbánek, Vladimír Marček: Trénink intelektových schopností z hlediska osobnostních stylů
Martin Kořán, Vlasta Rehnová: Etické prohřešky při provádění dopravněpsychologického vyšetření
Tomáš Urbánek, Jiřina Bednářová, Jan Širůček: "Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami": projekt OPVK

Interkulturní psychologie (pátek 12. 9. 2014, 15.15 – 17.15, sál N2 )
Ondřej Cerha: Svoboda – kulturní univerzálie? 
Sylvie Graf, Martina Hřebíčková: Osobnost nebo identifikace s vlastním národem: co lépe předpovídá vztah k vlastnímu a sousednímu národu?
Šárka Alföldy-Zscheile: Adaptace českých a německých manažerů při dlouhodobých pracovních pobytech v zahraničí  
Mojmír Kališ, Ján Füle, Zdenko Cho: Sloboda médií & žurnalisti – pohľad  na zmeny vtedy a teraz 
*Ludmila Haňková, Dušan Kešický: Specifika poradenské praxe s cizinci 
*Luděk Kolman, Ludmila Natovová: Nácvik ke zvýšení interkulturní vnímavosti: workshop

Geropsychologie (pátek 12. 9. 2014, 12.45  15.05, sál N3)
Karolína Horáková, Anna Šujanová: Mezigenerační programy
Miloslav Kopeček, Hana Štěpánková, Jiří Lukavský, Erika Panenková, Tomáš Nikolai:Normy pro českou verzi Montrealského kognitivního testu u seniorů zohledňující věk a vzdělání 
Tomáš Nikolai, Ladislav Moták, Hana Štěpánková, Ondřej Bezdíček, Martin Vyhnálek, Miloslav Kopeček: Opakování čísel, normativní data a klinická užitečnost
Erika Panenková, Hana Štěpánková, Jiří Lukavský, Miloslav Kopeček: Pilotní studie metody pro screening mírné kognitivní poruchy
Hana Štěpánková, Filip Smolík, Karolína Horáková, Tomáš Nikolai, Erika Panenková, Martin Vyhnálek: Propoziční hustota v písemných projevech seniorů
*Eva Bolceková, Kateřina Čechová, Hana Marková, Silvie Johanidesová, Miloslav Kopeček: Kresba jízdního kola: použití u pacientů s poruchami kognice a u zdravých seniorů 
Táňa Sedláková, Roman Hytych: „Stárnu, ale nejsem seniorkou": Sociálne reprezentácie procesu starnutia žien

Filosofie, psychologie náboženství a spirituality (pátek 12. 9. 2014, 12.45  14.45, uč. P33a)
Daniel Heller: Filosofové a psychologové svobody
*Ľuboš Rojka: Príčinný vplyv slobodnej vôle na správanie dualisticky chápaného človeka
David Krámský: Autonomní subjekt a morální rozhodování
*Eva Mašková: Náboženská konverze v souvislosti se změnou osobnostní struktury
Dalimil Staněk: Cesta k duchovní zralosti u křesťanů v mladé dospělosti 
Zbyněk Galvas: Manželství a jeho smysluplnost z pohledu křesťanského manželského a rodinného poradenství  

Psychologie zdraví a pozitivní psychologie (pátek 12. 9. 2014, 15.15 – 16.55, auditorium)
*Matúš Grežo, Ivan Sarmány-Schuller: Prežívanie ekonomických ťažkostí vo vzťahu k črte arousability
Alena Slezáčková, Tatiana Malatincová, Andreas Krafft: Naděje a smysluplnost: klíčové faktory osobní pohody
Štefan Medzihorský: Svoboda a motivace
Klára Bednaříková, Alena Slezáčková: Dlouhodobé intervence pozitivní edukace u žáků české základní školy
Alena Slezáčková, Eliška Čejková, Štěpánka Dvořáková, Johan Potgieter, Rajneesh Choubisa, Kamlesh Singh, Aaron Jarden, Fiona Howard: Souvislosti osobní pohody a životních hodnot u vysokoškolských studentů: mezinárodní srovnání souborů z České republiky, Indie, Nového Zélandu a Jihoafrické republiky

Psychologie sportu (pátek 12. 9. 2014, 15.15 – 16.35, uč. P33a)
Veronika Baláková: Případová studie – rozvoj komunikačních dovedností trenéra pomocí metody VTI - zrušeno
*Marie Blahutková, Miroslav Sližik: Sportovní trénink dětí a mládeže versus nesvoboda projevu a práce sportovního psychologa
Michal Šafář: Úspěch v práci sportovního psychologa - fikce versus realita
Jiří Kirchner, Michal Šafář: Možnosti akreditovaného postgraduálního vzdělávání v psychologii sportu

Psychologie ve školství I. (pátek 12. 9. 2014, 15.15  16.10, sál N3)
*Luděk Stehlík, Lenka Krejčová, Zuzana Bodnárová: Dyslexie – prověření hypotézy specifických procedurálních výukových obtíží na české populaci osob s dyslektickými obtížemi
Alena Kopányiová: "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí" (národný projekt ESF) – príklad dobrej praxe prenosu psychologického výskumu do praxe
Dagmar Kopčanová: Práca s emóciami sociálne znevýhodnených detí  v prostredí  školy

Workshop: Studium psychologie: cíle, obsah a mýty  Filip Smolík
(16.15 – 17.15, sál N3)  Abstrakt je dostupný zde.

19.00 Společenský večer v Arše (18.45 odjezdy)


Sobota 14. 9. 2014
09.15 – 09.45 Plenární přednáška (auditorium) 
*Jana Marie Havigerová: Svoboda nebo chomout? Aneb co vypovídají implicitní teorie rodiny o životě ve svobodné společnosti 

10.00 Ustavující schůzka Pracovní skupiny pro NRP při ČMPS (uč. P37)

Klinická psychologie (sobota, 13. 9. 2014, 10.00  11.20, uč. P33a)
*Dušan Kešický, Ľudmila Haňková: Diferenciačná štúdia pedofilných a nepedofilných zneužívateľov 
*Jana Kordačová: Je šťastie naša voľba? Limity dysfunkčných kognícií
Blanka Šestáková, Alexandra Žídková, Eduard Kasal: Psychosociální podpora rodinných příslušníků při léčbě pacientů v intenzivní péči  
*Monika Hricová: Starostlivosť o seba a proaktívne zvládanie pri vertebrogénnej bolesti 

Raný vývoj dětí  (sobota, 13. 9. 2014, 10.00 – 12.15, sál N3)
Kristína Kicková, Iva Korábová: Vzťah k očakávanému dieťaťu: teoretické východiská a možnosti merania v českom prostredí
Iva Korábová: Význam profese duly v současném systému péče o ženu a dítě
Daniela Sobotková: Péče zaměřená na vývoj („developmental care“) na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče (NJIP)
Barbora Šipošová: Čo je zdieľaná pozornosť a prečo je tak dôležitá
*Michal Hajdúk, Oľga Matušková, Anton Heretik, Barbora Váryová: Skríning psychomotorického vývinu (S-PMV) - Analýza a výber vývinovo špecifických položiek
Filip Smolík: Rodičovské dotazníky při studiu a diagnostice raného dětského jazyka: Dovyko a experimentální úlohy

Psychologie ve školství II. (sobota, 13. 9. 2014, 10.00  12.15, aditorium)
*Soňa Rossi, Mária Bratská: Absolventi psychológie a zamestnanie sa vo vyštudovanom odbore
Ivan Sarmány-Schuller, Monika Duríková: Chronopsychologické aspekty ucenia sa študentov – ranný a vecerný typ
*Michaela Tatárová: Peer aktivisti a peer program zameraný na problematiku virtuálneho prostredi 
Iva Stuchlíková: Morální emoce a sebedeterminace u univerzitních studentů - pilotní studie
*Petr Pražák: Jiný pohled na školní šikanu 
Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Eva Reiterová: Vybrané souvislosti sebeposuzování u dětí a adolescentů

Studentská sekce (sobota, 13. 9. 2014, 10.00  12.00, 7 x 15 min, sál N2) 
Jana Nezkusilová, Margita Mesárošová: Posudzovanie kritického psychologického myslenia
Gabriela Míková, Laura Bechyňová, Soňa Bulínová: Verbal overshadowing efekt 
Jakub Valovič: Spracovanie cieľového podnetu pri efektívnom a neefektívnom vizuálnom vyhľadávaní: ERP štúdia
Tomáš Dominik: Jak využít introspekci ke zpochybnění svobodné vůle
Monika Víchová: Souvislost mezi převažujícím typem slovních asociací a preferovaným způsobem výuky cizího jazyka
*Jakub Remiar, Mária Bratská: Medziľudská interakcia v plne imerznom virtuálnom prostredí
*Jana Lišková, Mária Bratská: Žiarlivosť, hádky, kontrola: Vybrané špecifiká vplyvu používania sociálnej siete Facebook na partnerské vzťahy

12.20 Plenární přednáška (auditorium)
Anna Hogenová: Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie


Posterová sekce (čtvrtek 11. 9. 2014, 16.30   18.15, 1. patro foyer)
*1. Karolína Horáková, Hana Štěpánková, Filip Smolík: Příklady analýz propoziční hustoty
2. Alice Pulkrabková: Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí v Ústřední vojenské nemocnici VFN Praha

*3. Daniela Kováčiková, Bibiana Filípková: Sociálne kompetencie a regulácia emócií- porovnanie rómskych a nerómskych detí 
4. Hana Chýlová, Luděk Kolman: Vybrané aspekty psychologické adaptace zahraničních studentů VŠ
5. Pavel Michálek, Hana Chýlová, Roman Kůtek: Interkulturní rozdíly v nadnárodní firmě 

6. Kristína Kotrčová: Life-story interview a autobiografické spomienky u depresívnych pacientov
7. Markéta Holubová: Posttraumatická symptomatika u hasičů

8. Matúš Šucha, Dana Černochová, Vlasta Rehnová, Petr Zámečník, Lenka Šrámková:Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla v rámci dopravněpsychologického vyšetření
9. Tereza Záškodná, Daniel Dostál, Alena Plháková: Šest dimenzí jako alternativní způsob popisu struktury osobnosti  
10. Luděk Stehlík: Využití osobnostní psychodiagnostiky k prevenci kontraproduktivního pracovního chování
11. Eva Reiterová, Martin Malčík, Radko Obereignerů, Miroslav Orel, Martina Friedlová:Faktorová analýza české adaptace Škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2)   

*12. Júlia Halamová, Lucia Adamovová: Skúsenosti s aplikáciou výskumu orientovaného na akciu v jednej náboženskej organizácii

13. Radka Neužilová Michalčáková, Ondřej Bouša, Lenka Lacinová, Petr Macek:Představy o partnerství v období vynořující se dospělosti
14. Jarmila Tomková: Stáť bezpečne na brehu rieky alebo sa zmietať v jej divokom prúde? 
Špecifiká využitia externalizácie v terapii s detským klientom

15. Eva Farkašová: Špeciálne edukačné potreby vo vzdelávaní rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
16. Eva Smiková: Inovácia poradenských metód v systéme VPaP pre žiakov so ŠVVP pri zvyšovaní ich zamestnateľnosti

17. Ivana Szamaranszká, Mária Gajarská: Skupinová hipoterapia u detí z detského domova 
- zrušeno

18. Joanna Kossewska: Teorie mysli u neslyšících dětí v kontextu mikrogenetického přístupu/Theory of mind in deaf children in context of microgenetic approach - neprezentováno
19. Lucie Sikorová, Monika Suszková: Klokánkování na jednotce intenzivní péče pro novorozence 

Comments