Archiv 2014

Pozvánka

Českomoravská psychologická společnost,
Katedra psychologie Filozofické fakulty UP v Olomouci, 
Katedra psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP v Olomouci,
Slovenská psychologická společnost

zvou na

32. Psychologické dny na téma:
„Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie“


Od počátků lidské historie byl člověk zaujat problematikou svobody, její mírou, formou i dalšími kontextuálními charakteristikami. Není proto divu, že se tento námět stává od pradávna aktuálním z hlediska filosofického myšlení. V pozdějším údobí strukturovaného vzniku jednotlivých věd o člověku - tedy i psychologie - se otázka fenoménu svobody k těmto vědám úzce vztahuje. Již její základní podoba, zda vůbec člověk svobodný je, či zda je nějakým způsobem a v jaké míře determinován. Je-li ovšem člověk svoboden, jaké charakteristiky a jaká omezení má tato svoboda? Od čeho, k čemu a jakým způsobem se člověk může osvobodit? A co svoboda vědeckého bádání a aplikace získaných poznatků? Stejně zajímavou kategorii otázek a možných dilemat vytváří prostor k úvahám nad problematikou svobody v oblasti vzniku a finality lidského života, ale též ve výchově a vzdělávání, v otázkách osobní zodpovědnosti a její míry, v oblasti páchání trestné činnosti, závislostí atd. V neposlední řadě stojí za úvahu otázky spojené s rozhodováním, jak z hlediska neurofyziologie, neuropsychologie, tak rovněž z pohledu filosofie.
Domníváme se, že předkládané téma tvoří širokou platformu pro řadu hodnotných příspěvků a úvah, které by mohly být prezentovány na 32. Psychologických dnech v Olomouci v roce 2014.
(Zbyněk Galvas, prosinec 2013)


Podřízené stránky (3): Pro autory Program Registrace