Archiv 2012‎ > ‎

Ubytování a registrace

Termín přihlášky aktivních účastníků k registraci a ubytování: 30. červen 2012 


PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI je ke stažení  zde

Registrace pro pasivní účastníky (bez požadavku ubytování) je otevřena 
do 26. srpna 2012, platby poplatků jsou však již možné pouze na místě.


Ubytování je dvojího typu:

1) na VŠ kolejích
VŠ koleje dvoulůžkový (2x180,-)    360,- / bez snídaně
VŠ koleje dvoulůžkový obsazený pouze 1 osobou    360,- / bez snídaně


Objednává se přímo na přihlášce k registraci, platí se spolu s konf. poplatkem ad.
  


2) v hotelu Flora a v hotelu Senimo 
je rezervována určitá kapacita v termínu 11. – 14.  9. 2012 (3 noci) jedno a dvoulůžkových pokojů s příslušenstvím.

Účastníci si v hotelu ubytování objednávají sami, při objednávání je nutno vždy uvést, že se jedná o účastníka konference Olomoucké psychologické dny / heslo PSYCHO DNY

(jinak může hotel sdělit, že je obsazen). 

Rezervace je maximálně do 10. 8. 2012, poté hotely nevyčerpané kapacity ruší.    

Přihlášky posílejte paní Jitce Hýbnerové na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Konferenční servis
Biskupské nám. 1
Olomouc  771 11


nebo naskenovane na emailovou adresu: jitka.hybnerova@upol.cz

tel. +420-585 631 125
tel. fax:+420-585 222 802
mobil:+420-606 928 314
Comments