Archiv 2012‎ > ‎

Studentská cena ČASP

Ve dnech 12.- 14. září 2012 se v rámci Psychologických dní uskuteční již třetí ročník„Studentské ceny ČASP“ (dále SC ČASP). 


Tato cena bude udělena třem nejlepším příspěvkům prezentovaných v posterové sekci. Porota složená ze zástupců České asociace studentů psychologie bude hodnotit jednotlivé posterové příspěvky a vyhlásí tři nejlepší. 
Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 13. září na společenském večeru. Vyhlášené příspěvky budou odměněny. 

Hodnotící kritéria 
Porota bude hodnotit a bodovat příspěvky podle 4 hlavních kritérií, které vždy obsahují specifická podkritéria. Výsledné body budou sečteny a výsledky určí pořadí. 


    Grafické zpracování 
    Obsahová náplň 
    Formální zpracování
    Ústní prezentace

Studentská porota: 
Mgr. Ondřej Skopal - doktorand a zasloužilý člen ČASP o.s.
Romana Žihlavniková - grafička a designerka ČASP o.s.
Tomáš Vácha - prezident ČASP o.s.

  
Vítězné postery:
1. místo
Tereza Záškodná, Alena Plháková: Sociální inteligence ve vztahu k šesti dimenzím osobnosti  

2. místo: 
Eva Smiková, Alena Kopányiová: Nové prístupy v sekundárnej prevencii konzumácie alkoholu u detí a adolescentov 

3. místo:
Petra Sapáková: Faktory ovlivňující zvládání pěstounské péče o dítě s vícenásobným postižením Comments