Archiv 2012‎ > ‎

Pro autory

Informace pro autory příspěvků
Všechny příspěvky musí být původní, jejich obsah se nesmí shodovat s příspěvky přednesenými na jiných odborných akcích a jinak publikovanými.

Upřesňujeme pravidlo aktivní účasti:
Každý autor může prezentovat osobně téma ve stejné formě jen jednou.
Může přihlásit tedy jednu přednášku a/nebo jeden poster.

V případě více autorů jednoho příspěvku je za prezentujícího autora považován ten, kdo příspěvek zaregistroval.

1. Přednášky
Čas určený pro přednášku je 15 minut, na diskusi je vyhrazeno 5 minut.
Pro přednášky v plénu je vyhrazeno 30 minut včetně diskuse.
Ve Studentské sekci mají přednášející 15 min, diskuse následuje po každém referátu.

2. Postery
Časy posterových sekcí  budou uvedené v programu. Autoři budou prezentovat své postery osobně v rámci sekce v čase okolo 5 minut. 
Příspěvky nepřítomných autorů (týká se i ústních přednášek) nebudou zařazené
do sborníku.
Rozměry panelu pro poster jsou:  2m výška x 1m šířka.
Postery je žádoucí vyvěsit co nejdříve, visí na panelech po celou dobu konference. 
Prosíme autory, aby je sundali v pátek 14.9. mezi 11. a 12. hodinou.
POŽADAVKY NA ABSTRAKTY


Abstrakt příspěvku přihlašujte v českém/slovenském a anglickém jazyce s těmito náležitostmi:


Rozsah abstraktu: minimálně 1000 znaků, maximálně 1600 znaků (včetně mezer).
Níže uvedená struktura abstraktu je povinná.
Obsah abstraktu
A. Příspěvek typu výzkumné studie:
1. Teoretická východiska;
2. Cíle výzkumu;
3. Výzkumný soubor;
4. Metody;
5. Hlavní zjištění.

B. Příspěvek typu přehledové studie:
1. Hlavní teoretická východiska;
2. Smysl, zaměření a cíl studie.

C. Příspěvek typu metodické studie:
1. Konkrétní metody/metodiky/postupy, kterých se příspěvek týká
2. Zkušenosti s nimi
3. Jejich hodnocení 

D. Příspěvek z praxe:
1. Východiska;
2. Cíl příspěvku;
3. Zkušenosti autorů;
4. Předpokládaný přínos příspěvku.

Klíčová slova: 3-5


Prosíme také o anglickou verzi abstraktu: 
1. Název příspěvku (Title)
2. Abstrakt (Abstract)
3. Klíčová slova (Keywords)

Comments