Archiv 2012

Českomoravská psychologická společnost

Katedra psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc
Slovenská psychologická společnost

připravily v termínu 12. - 14. září 2012

XXX. Psychologické dny
Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení

Dnešní hektická doba specificky působí na vztahy a komunikaci mezi lidmi. V souvislosti se společenskými změnami se mění i hodnoty, a to jak obecně uznávané, tak individuální. Orientace v životě je pro mnohé lidi poměrně složitá a psychologové jsou jedněmi z těch, kteří by měli v takové situaci pomáhat. 
Výchozí otázkou Psychologických dnů 2012 je, jak naplňujeme prostor v nás a mezi námi. Posloucháme se navzájem? Máme respekt ke sdělení a potřebám druhých? Jak se respekt projevuje ve vztazích, například mezigeneračních, partnerských, pracovních? Vedeme dialogy nebo monology? Dochází k vzájemnému porozumění, nebo spíše ke zviditelnění a prezentaci sebe? Jak je to s prostorem pro sdílení v profesi a v životě vůbec? Jaké rozměry v psychologii (a v nás) má obyčejná slušnost a etika?
Přáli bychom si, aby Vás tyto otázky inspirovaly k zamyšlení, která mohou být podkladem Vašich sdělení, posterů a workshopů na Psychologických dnech 2012. Příspěvky z různých oblastí psychologické praxe, výzkumu a teorie nám přiblíží, jak vnitřní i vnější prostor vnímáme a jak s ním zacházíme. 
(Irena Sobotková, březen 2012)